Απομαγνητοφωνήσεις

Η ακρίβεια της απομαγνητοφώνησης κυμαίνεται στο 99,9% αφού μετά το τέλος της αρχικής καταγραφής ακολουθεί επανέλεγχος ούτως ώστε να καταστεί βέβαιη από κάθε πλευρά η ποιότητα του τελικού κειμένου. Σε όλη την διαδικασία τηρούνται πιστά όλοι οι κανόνες δακτυλογράφησης.


Η Operators αναλαμβάνει απομαγνητοφωνήσεις:

  • Πρακτικών συνεδρίων, συμβουλίων
  • Ομιλιών
  • Συνεντεύξεων
  • Συνομιλιών
  • Έρευνας Αγοράς
  • Πτυχιακών εργασιών

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή του τελικού κειμένου αποτελείται από αρκετά στάδια ο αριθμός των οποίων γίνεται διακριτός έπειτα από αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το διάστημα υλοποίησης και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποιότητας είναι οι εξής:

  • Τύπος αρχείου (Παραλαβής & Παράδοσης)
  • Ποιότητα εικόνας & ήχου
  • Ποιότητα αρχείου
  • Γλωσσικοί ιδιωματισμοί

 

Εφόσον το αρχείο είναι ψηφιακής μορφής παρέχεται η δυνατότητα αποστολής του είτε μέσω email είτε μέσω upload σε ασφαλή ftp server της ιστοσελίδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Τέλος, ρητή και κατηγορηματική θέση της εταιρείας μας είναι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού εχεμύθειας εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί.