Μετατροπή Δεδομένων

Η μετατροπή δεδομένων αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση, η οποία θέλει να έχει ποιοτικά και γρήγορα αποτελέσματα. Σαν μετατροπή μπορεί να μεταφραστεί η μεταφόρτωση των στοιχείων ενός λογισμικού σε ένα άλλο λογισμικό ή η αυτή καθαυτή μετατροπή των αρχείων.


Σε ακόμα πιο σύνθετες περιπτώσεις είναι πιθανή η εισαγωγή και εξαγωγή των δεδομένων από πολλαπλά προγράμματα, ο καθαρισμός τους ή ακόμα και η δημιουργία νέου λογισμικού ειδικά για την μεταφόρτωση τους.

Ενδεικτικά παρέχονται οι εξής υπηρεσίες μετατροπής:

  • Εγγράφων
  • Βιβλίων
  • PDF
  • XML
  • HTML
  • Καταλόγων

 

Ο τύπος των αρχείων που θα προκύψει και το μέσο παράδοσης καθορίζεται από κοινού με τον ενδιαφερόμενο ο οποίος έχει την δυνατότητα να αποστείλει το προς μετατροπή υλικό είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω upload σε ασφαλή ftp server της ιστοσελίδας μας.