Ψηφιοποίηση Αρχείων

Η Operators παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιοποίησης εγγράφων, κειμένων, εικόνων και αντικειμένων με τελικό στόχο την ηλεκτρονική τους καταχώρηση, ταξινόμηση και επεξεργασία. Με γνώμονα το τρίπτυχο σχεδιασμός – εμπειρία – τεχνολογικός εξοπλισμός επιτυγχάνεται η ταχύτατη και ποιοτική υλοποίηση του κάθε project. Το φάσμα των επιλογών που έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τεράστιο.


Ενδεικτικά:

 • Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης
 • Δημιουργία E – book
 • Ψηφιοποίηση χειρόγραφου υλικού και επεξεργασία
 • Ψηφιοποίηση εικόνων και φωτογραφιών και δημιουργία album
 • Ψηφιοποίηση αντικειμένων

 

Ο σχεδιασμός αποτελεί το αρχικό στάδιο κάθε έργου ψηφιοποίησης και παράλληλα βάζει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί η επιτυχία του project. Ο σχεδιασμός αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

 • Συνάντηση και θεσμοθέτηση των στόχων από κοινού με τον πελάτη
 • Συλλογή και πλήρης καταγραφή του προς ψηφιοποίηση υλικού
 • Δημιουργία χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Ψηφιοποίηση υλικού
 • Επεξεργασία βελτιστοποίησης υλικού
 • Επανέλεγχος
 • Παράδοση

 

Οι διαδικασίες ακολουθούνται ευλαβικά και πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο για τυχόν διευκρινήσεις ή αλλαγές που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της ψηφιοποίησης. Ο τύπος των αρχείων που θα προκύψουν και το μέσο παράδοσης καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τις επιταγές της εποχής που διανύουμε. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και σαρωτές (scanner) τελευταίας τεχνολογίας, τις οποίες χειρίζεται το πλήρως εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Η διαχείριση των πρωτοτύπων γίνεται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αφού φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και παραδίδονται στον πελάτη στην μορφή με την οποία παραδόθηκαν αρχικά.