Κοστολόγηση

Πιστεύουμε ότι ο χώρος της Καταχώρηση δεδομένων ( Data Entry ) στην Ελλάδα παραμένει μυστήριο για πολλούς από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους.


  • Πόσο κοστίζει;
  • Σε ποιους μπορώ να απευθυνθώ;
  • Πότε θα το έχω;
  • Θα παραλάβω αυτό που ζήτησα;

 

Αφουγκραστήκαμε λοιπόν τις ανάγκες της αγοράς και δημιουργήσαμε μια εταιρία η οποία:

  • Είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που σας δίνει άμεσα μια εικόνα σχετικά με το πόσο θα σας κοστίσουν οι υπηρεσίες μας, δίνοντας σας έτσι την δυνατότητα να διαμορφώσετε το οικονομικό σας πλάνο στις δικές σας ανάγκες.
  • Είναι η μόνη εταιρία στην Ελλάδα που προβάλλει ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την Καταχώρηση δεδομένων (Data Entry), δίνοντας σας έτσι την δυνατότητα να γνωρίζετε άμεσα που να απευθυνθείτε.
  • Προγραμματίζει άμεσα συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο πελάτη ούτως ώστε να αποσαφηνιστεί με λεπτομέρεια πλέον, όλο το πλάνο ενδεχόμενης συνεργασίας με ρητή δέσμευσή αναφορικά με τους χρόνους παράδοσης του έργου.
  • Με εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της και προσφέρει ακρίβεια στο έργο που παραδίδεται.

 

Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν κατά περίπτωση και ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την φύση της δουλειάς την οποία αναλαμβάνουμε. Πιο συγκεκριμένα το κόστος καθορίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες:

Ένας από τους βασικούς παράγοντες ώστε να εκτιμήσουμε και παράλληλα να κοστολογήσουμε την υπηρεσία την οποία θα παρέχουμε είναι ο όγκος των δεδομένων που θα μας ζητηθεί να καταχωρήσουμε. Κι αυτό γιατί έρχεται σε απόλυτη συνάρτηση με τους χρόνους παράδοσης, το είδος και την ακρίβειας της κάθε καταχώρησης.

Γίνεται εύκολα κατανοητό πως ενδεχόμενο αίτημα για παράδοση του έργου σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το απαιτούμενο αυξάνει το κόστος πάντα σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους παράγοντες (π.χ. μέγεθος, ακρίβεια κτλ.)

Αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα μέσω του οποίου καθορίζεται πλέον με σαφήνεια η τιμή που θα ζητηθεί για το εκάστοτε έργο. Σε ποιο λογισμικό θα γίνει η καταχώρηση; Τι πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν; Είναι μηχανογραφημένα τα έντυπα ή χειρόγραφα; Αυτές οι ερωτήσεις και πολλές άλλες που μπορεί να προκύψουν έπειτα από μια πρώτη εκτίμηση συνθέτουν την εικόνα την οποία χρειαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε την υπηρεσία την οποία θα μας ζητηθεί να παρέχουμε.