Οργάνωση

Η Operators εισάγει στην Ελλάδα ένα καινοτόμο σύστημα οργάνωσης επιχειρήσεων.


Το σύστημα αυτό, όπως φαίνεται και πιο κάτω, λειτουργεί ως ένα κυκλικό μοντέλο διοίκησης και οργάνωσης της εταιρίας όπου ο κάθε εργαζόμενος είναι και project manager ενός έργου.

Κάθε πρωί πραγματοποιείται σύσκεψη των project manger και με τη βοήθεια των πιο σύγχρονων εργαλείων software γίνεται ο διαμοιρασμός των εργατοωρών του κάθε υπαλλήλου ανά έργο που δουλεύει η εταιρία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας αφού ο κάθε εργαζόμενος αναλαμβάνει ένα project σαν manager των υπολοίπων ενώ ταυτόχρονα δουλεύει και σαν operator στα υπόλοιπα projects της εταιρίας.

Έτσι καταφέρνουμε να δίνουμε την απόλυτη προσοχή σε κάθε έργο ξεχωριστά αφού η ύπαρξη ενός και μόνο project manager για όλα τα έργα ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους για τον πελάτη (μένει πίσω η το έργο λόγω ανάληψης άλλου μεγαλύτερου έργου ή λόγω διαπροσωπικών σχέσεων με άλλο πελάτη κτλ.).

Οι πελάτες μας λοιπόν μπορούν να νιώθουν ασφαλείς για τις προδιαγραφές της συνεργασίας μας (χρόνοι παράδοσης ποιότητα κτλ) αφού θα υπάρχει πάντα ένας δικός μας project manager να ασχολείται μόνο με αυτούς είτε ενδοεταιρικά είτε στις επαφές μαζί τους.